analitzar-poema-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

Una guia per a l’anàlisi de poemes

Este post también está escrito en castellano.

En un post anterior, proposàvem una guia per a l’anàlisi dels relats i dèiem que era  necessari utilitzar una metodologia d’anàlisi amb l’objectiu de formar un lector, un mediador,  més crític, amb capacitat per avaluar de manera objectiva les característiques literàries i paratextuals de la producció editorial adreçada als joves lectors, més enllà de les opinions subjectives.

Ara, a partir de les propostes de1:

Els passos que podríem seguir per a l’anàlisi de poemes són els següents:

I. Anàlisi pragmàtica

 1. Vinculació al context de l’obra: època en la qual s’escriu i/o publica.
 2. Poesia d’autor o selecció de poemes.
 3. Circuit literari en el qual s’insereix, objectius, vinculació amb altres gèneres, finalitat de lectura, etc.

 

II. Anàlisi dels paratextos

 1. Títol de l’obra i la vinculació amb el contingut.
 2. Col·lecció en la qual es publica, si és un volum singular, fora de col·lecció, format, etc.
 3. Dedicatòries: a qui s’adrecen, com es redacten, quina informació donen, etc.
 4. Pròlegs, cloendes o annexos: a qui s’adrecen, com es redacten, quina informació donen, etc.
 5. Il·lustracions: estil, quantitat, format, colors i textures, il·lustració de decorat o lligams i complicitats amb el text, dades que donen, etc.
 6. Tipografia: estil, quantitat, format, colors i textures, lligams i complicitats amb el text, dades que donen, etc.
 7. Elements de manipulació del paper: doblecs, solapes, siluetes, encunys, etc.
 8. Altres acompanyaments: sons, enregistraments de poemes recitat o cantats i com interactuen amb el text escrit.

 

III. Anàlisi estilística

 1. Temàtica que tracta (monotemàtica o miscel·lània) i l’enfocament que adopta l’autor (realista, fantàstic, descriptiu, elegíac, evocador, lúdic, crític, etc.).
 2. Tipus de poema i recursos visuals: cal·ligrames, acròstics, romanç, quarteta, sonet, etc.
 3. Criteris d’organització, seqüenciació i presentació dels poemes en el conjunt del llibre.
 4. Elements estilístics: to que utilitza, procediments retòrics significatius, tria del lèxic, estructura, semàntica, formes retòriques, etc.
 5. Anàlisi visual de la presentació del text: elements visuals com la tipografia, maquetació de la pàgina, imatges i il·lustracions, relacions amb el text, etc.

 

1. Per favor, si useu aquesta informació, citeu la font.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.