analitzar-ilustracio-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

Una guia per a l’anàlisi de la il·lustració

Com en els posts anteriors on hem proposat una guia per a l’anàlisi dels relats, els poemes o el teatre, ara, a partir de:

Vernon-Lord (1997) «Some aspects of what an illustrator as to think about when creating children’s picture books» dins Ponències del Quart Simposi Internacional Catalònia d’Il·lustració, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Lluch, G. i Valriu, C. (2013): La literatura per a infants i joves en català: anàlisi, gèneres i història. València: IIFV i Edicions Bromera

[Per favor, si useu aquesta informació, citeu la font]

proposem uns interrogants que orienten l’anàlisi de la imatge i d’aquesta amb el text per saber quines informacions dóna la il·lustració, quins sentiments o quina mirada modelen i quins significats construeix amb el text.

 1. Què diu, o no, el text i quina relació té amb la imatge.
 2. Quines parts del text s’han il·lustrat i quines no: anàlisi de les redundàncies que apareixen o de les reinterpretacions que la imatge fa del text.
 3. Quina seqüenciació i diagramació s’ha triat per a la imatge: imatges tancades o obertes, grans o petites, centrades o descentrades, etc.
 4. En quin punt s’ha congelat una imatge en relació a les anteriors i a les posteriors.
 5. Quin registre o to manté la narració i quin la il·lustració (realista, paròdic, etc.), quina relació mantenen (harmonia, contrast, etc.).
 6. Quin tipus de personatge i quina descripció en fa la il·lustració: els reinterpreta, repeteix significats? Quines expressions i gestos el caracteritzen?
 7. Quina selecció i forma s’ha triat per als escenaris interiors i exteriors, per quin tipus de descripció simple o detallada, quins objectes, elements o propietats s’hi incorporen, etc.
 8. Quin punt de vista s’ha seleccionat per a cada imatge: aporta contrastos dinàmics al resultat final?
 9. Per quin moment del dia, de l’estació de l’any, de l’oratge per donar una expressivitat de llum concreta s’hi ha optat. S’hi han incorporat ombres o llums que donen o resten expressivitat a l’obra?
 10. Quina composició de la imatge s’hi ha triat i quina idea expressa.
 11. Quin ritme es dóna a les accions representades i quina tècnica s’hi utilitza.
 12. Valoració general: la il·lustració enriqueix la història amb nous significats? No aporta res?

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.