biblioteca-escolar-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

Sobre la Biblioteca Escolar

Hem seleccionat alguns estudis sobre la biblioteca escolar que poden orientar el treball del mediador:

Baró, M. et alii. (2011): Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación. Madrid: Ministerio de Educación.

Baró, M. et alii. (2012): Bibliotecas escolares ¿entre comillas? Estudio de buenas prácticas. Madrid: Ministerio de Educación.

Bonilla, E. et alii (2008): Bibliotecas y escuelas. Madrid: Océano Travesía.

Durban, G. (2010): La biblioteca escolar avui. Barcelona: Edt. Graó.
Garcia Guerrero, J. (2012): Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura. Sevilla: Junta de Andalucia.

Lluch, G. (2012): La lectura al Centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, documents al Pla de Lectura de Centre. Alzira: Editorial Bromera.

Mañà, T. (edt.) (2007): «Biblioteca escolar i lectura» Articles de Didàctica de la Llengua i la literatura. Barcelona: Graó.

Biblioteca Artur Martorell i Biblioteca Rosa Sensat (2009): La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics. Barcelona: Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Podem ampliar els estudis i recursos en els llocs següents :

CRA. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Ministerio de Educació de Chile.

Portal Virtual Libro Abierto. Junta de Andalucia.

XTEC. Biblioteca escolar. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat Catalana

 

Les il·lustracions són de Fran Parrenyo. 

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.