Blogs-LIJ-Literatura Juvenil-GemmaLluch-Universitat-València

Quines etiquetes usen els blogs de LIJ?

blogs-LIJ-Literaturajuvenil-GemmaLluch

Els blogs que parlen sobre la literatura per a infants i joves usen adequadament les etiquetes? Quines són les més habituals? Quines haurien d’usar?

Araceli García Rodríguez, Raquel Gómez Díaz, José Antonio Cordón García i Julio Alonso Arévalo creador del blog Universo Abierto formen part del prestigiós grup d’investigació E-Lectra de la Universidad de Salamanca.

Estudien, entre altres línies d’investigació, els fenòmens emergents vinculats a l’edició i la lectura electrònica. I recentment, han publicat l’article:

García Rodríguez, Araceli; Gómez Díaz, Raquel; Cordón García, José Antonio; Alonso Arévalo, Julio (2014). «Allà on viuen les etiquetes : l'etiquetatge als blogs de literatura infantil i juvenil». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 33. <http://bid.ub.edu/33/garcia1.htm> [Consulta: 01-02-2015].

 

Hi analitzen les pràctiques de l’etiquetatge que utilitzen els blogs de literatura infantil i juvenil amb tres objectius:

 • Examinar si la pràctica d’assignació d’etiquetes està estesa i és un tret habitual en aquest tipus de blogs.
 • Conèixer les característiques generals de l’etiquetatge social dels blogs de LIJ.
 • Establir pautes o recomanacions perquè l’etiquetatge social compleixi les seves funcions.

 

Per donar resposta als objectius plantejats, han creat un corpus de 104 blogs en els quals analitzen els ítems següents:

 • Nom del blog.
 • Adreça url.
 • Responsable.
 • Eina utilitzada per al desenvolupament.
 • Data d’anàlisi.
 • Utilització d’etiquetes.
 • Ubicació de les etiquetes.
 • Forma de presentació del conjunt d’etiquetes.
 • Nombre total d’etiquetes.
 • Nombre d’etiquetes per entrada.
 • Etiquetes més utilitzades.
 • Tipus d’etiquetes.

 

Són molt interessants les conclusions de l’anàlisi perquè, a més d’aportar-nos dades importants, permeten redactar-ne una sèrie de recomanacions, o bones pràctiques, per etiquetar adequadament els blogs, entre les quals destaquem les següents:

 1. Eviteu etiquetes que només encaixin amb un contingut, ja que els cercadors entendran que tant la pàgina com l’entrada de l’etiqueta són un contingut duplicat i no es recuperarà bé. És recomanable que cada etiqueta s’associï a diverses entrades.
 2. Eviteu que les etiquetes serveixin per a molts continguts, ja que l’etiqueta perdrà el valor de discriminació i l’usuari tindrà dificultat per trobar el que busca.
 3. Adapteu l’especificitat de l’etiqueta al tipus de blog.
 4. No abuseu del nombre d’etiquetes associades a cada entrada; generalment quatre o cinc solen ser suficients.

 

Us recomanem consultar-ne les conclusions completes i òbviament la investigació completa: Revista bid.

            Este post tiene una versión en castellano en el Blog GemmaLLuch.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.