Pla Valencià Lectura

Propostes per al Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura

Pla Valencià Lectura

En el mes d’octubre (15-10-2015) vam rebre1 un encàrrec de la Fundació FULL: dissenyar les primeres accions per a la implantació del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.

Finalment, el 26 de gener de 2016 vam poder lliurar el document final2 , del qual compartim ara algunes de les parts fonamentals.

Per a la implantació del Pla Valencià de Foment de la Lectura i el Llibre fem unes recomanacions prèvies, detectem les necessitats informatives i formatives i proposem unes primeres accions:

Recomanacions prèvies

  • És imprescindible partir sempre del que ja existeix: estudis, cursos de formació i accions que ja funcionen.
  • Recomanem que la formació es realitze sempre des de les universitats valencianes, des l’administració pública o des de Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
  • Recomanem fer un mapa de bones pràctiques de lectura per saber d’on venim i aprofitar el que ja s’hi fa.
  • Les accions que comporten ajudes de l’administració han de presentar-se públicament i respondre a les necessitats que detecte la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport. A més, s’ha de presentar un document on es farà constar: objectius concrets de l’acció de lectura, fites que volen aconseguir-se, perfil del destinatari, espais on tindran lloc, recursos necessaris (que justificaran l’ajuda demanada), indicadors que mesuraran l’èxit de l’acció i la forma de comunicació que utilitzarà per donar a conèixer el seguiment de l’acció i l’avaluació.

 

Necessitats informatives

 

Pla Valencià Lectura

Necessitats de formació

 

Pla Valencià Lectura

 

Accions

Pla Valencià Lectura


Poden consultar les intervencions del II Simposi sobre la lectura, el llibre, les biblioteques i l’escola en la pàgina web.

Poden consultar el document complet en Roderic-Repositori digital de la Universitat de València.


1 Equip format per Baldaquí, J.M.; Escandell, D.; Esteve, A.; Francés, À. i Lluch, G.

Document final del Contracte d’assessorament tècnic sobre plans de foment de la lectura i el llibre signat amb l’empresa Fundació FULL (Cod. Exped: OTR2015-15038ASESO). Com citar el document: Lluch, G. (dir.), Baldaquí, J.M.; Escandell, D.; Esteve, A. i Francés, À. (2016): El Pla Valencià del Llibre i la Lectura. Accions recomanades. València: Universitat de València.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.