Lectura digital

Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura

Lectura digitalProjecte d’investigació «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat» FFI2015-69977-R. Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad de España. Convocatòria 2015

L’últim informe sobre «Los libros infantiles y juveniles en España» de l’Observatorio de la lectura y el libro afirma que Internet és l’espai fonamental on trobar i compartir informació sobre llibres i autors gràcies als llocs webs de les entitats, la proliferació de blogs, de xarxes socials i clubs de lectura virtuals. Aquesta tendència, a poc a poc, arriba a la literatura dirigida a un públic adult.

No obstant això, la forma de comunicar-se que tenen editorials, autors i institucions, en molts casos, encara és similar a la que tenien en l’era analògica. És a dir, no aprofiten suficientment les noves maneres de comunicació amb el lector, el comprador o l’usuari que propicia Internet.

Altres dades relacionades sobre la lectura són igualment preocupants. Per exemple, les dades publicades pel CIS mostren que un 35% dels enquestats no llegeix “gairebé mai” o directament “mai”; paral·lelament, l’últim informe de la FGEE destaca amb preocupació la forta crisi del sector editorial.

El dibuix d’una realitat contundent (el baix nivell de lectura de la societat espanyola, el descens de vendes de les editorials i les dificultats que el sector té per comunicar-se amb el lector en el medi virtual) ens va portar a dissenyar un projecte d’investigació i presentar-lo a la convocatòria del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya, concretament a la de Proyectos I+D Retos-Investigación.

Coincidim amb Cordón (2011) i García-Canclini (2016) que el valor fonamental de la web social no resideix en aspectes tecnològics sinó en el fet que ha propiciat un entorn compartit a través de diverses eines on el valor fonamental és l’actitud dels usuaris. En el tema concret dels llibres i la lectura és un fet: els blogs, els webs comercials i institucionals, els fòrums de lectura, les xarxes socials, les wikis, els booktubers i els tràilers de llibres són un bon exemple de com els lectors comparteixen, comenten, aconsellen o opinen sobre lectura.

El projecte de recerca «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat» que posem en marxa aspira a donar respostes a aquest repte social.

Per realitzar-lo, comptem amb la col·laboració de

Observatorio de la Lectura y el Libro. Subdirección de Promoción del Libro, la Lectura y Las Letras españolas

Organisme lligat a la Direcció general de Política i Indústries Culturals i del Llibre del Ministeri de Cultura d’Espanya.

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)

Organisme intergovernamental de la UNESCO, que treballa en la creació de condicions per al desenvolupament de societats lectores a Amèrica, Portugal i Espanya.

Federación de Gremios de Editores de España FGEE

Associació professional de dret privat creada el 1978 per a la representació i defensa dels interessos generals del sector editorial espanyol.

Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya

Servei de la Generalitat de Catalunya que organitza el sistema bibliotecari de Catalunya.

Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana

Organisme de la Generalitat Valenciana que té, entre altres objectius, el foment del llibre i la lectura i la gestió de biblioteques.

Institució de les Lletres Catalanes

Entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que té, entre d’altres, l’objectiu de promoure la literatura i fomentar la lectura en general.

Coordinación de las Bibliotecas Escolares. Ministerio de Educación de Chile

Organisme del Ministeri d’Educació de Xile creat el 1993 per fomentar l’interès per la informació, la lectura i el coneixement, a través d’espais creatius de trobada i aprenentatge per a la comunitat escolar, els anomenats Biblioteca escolar CRA (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge).

I amb la col·laboració de les editorials:

Editorial SM, Editorial A buen Paso, Editorial Kalandraka, Editorial Nórdica i Edicions Bromera.

Per tant, l’objectiu general d’aquest projecte d’investigació és:

  • Ajudar a millorar la comunicació entre les institucions que promocionen la lectura, les editorials que publiquen llibres i els autors amb els lectors a partir de la formulació d’indicadors i l’elaboració de protocols sobre una comunicació virtual més eficaç en cada eina i plataforma virtual.
  • Des del punt de vista teòric, les dades ens permetran ampliar el concepte de paratext (Genette, 1987) amb una proposta de definició del «epitext públic virtual».

En conclusió, la investigació que volem desenvolupar aspira a donar respostes al repte social sobre els canvis que Internet provoca en la promoció de la lectura i la recomanació de llibres.

Els primers productes del projecte són:


Dades del projecte:

Paraules clau: Lectura, lectura virtual, epitexto públic virtual, blog, web social, tràiler de llibre, promoció lectura, crítica literària, comunicació interactiva.

Convocatòria: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad.

Títol del projecte: Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat.

Investigador principal: Gemma Lluch. Universitat de València. ERI-Lectura

Investigadors: Josep Maria Baldaquí. Universitat d’Alacant. IIFV; Virginia Calvo. Universidad de Zaragoza; Dari Escandell. Universitat d’Alacant; Anna Esteve. Universitat d’Alacant. IIFV; Àngels Francés. Universitat d’Alacant. IIFV; Nieves González Fernández-Villavicencio. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Rosa Tabernero. Universidad de Zaragoza.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.