Escriptura Acadèmica-TFG-TFM-UniversitatValència-gemmalluch

La importància de l’escriptura

Escriptura Acadèmica-TFG-TFM-UniversitatValència-gemmalluch

 

Quinze anys hem tardat en donar per acabada aquesta obra. L’abandonàvem, pensàvem com resoldre un problema, tornàvem. Els companys de Departament ens apressaven…

I ara ja la tenim ací:

Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015): Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: UOC.

Després de moltes discussions l’índex del llibre és el següent:

 

Primera part. L’escriptura acadèmica

1. La planificació. Construir l’esquema textual des del concepte i la pluja d’idees

 • El text a escriure. La determinació del “producte”
 • Com iniciem el text. La pluja d’idees
 • Com organitzem les idees. L’esquema textual
 • Per fer la planificació del text

 

2. La documentació. Ampliar les idees des de la documentació

 • Els tipus de fonts documentals
 • Quines cerques podem fer
 • Com gestionem les referències
 • Per documentar el text

 

3. La redacció. connectar blocs de discurs

 • L’articulació del significat
 • Com construïm un text
 • Com organitzem visualment el text
 • Com és l’estil de redacció acadèmica
 • Per redactar un text

 

4. La citació dels documents. Reconèixer l’aportació dels altres

 • La necessitat de citar les fonts documentals
 • Com citem un document a la bibliografía
 • Com citem un document en un text acadèmic
 • Per citar documents o autors en un text acadèmic

 

5. La revisió

 • La revisió dels textos acadèmics
 • Com entenem la revisió
 • Com fem la revisió

 

Segona part. Els documents acadèmics

 1. Els resums
 • El resum de textos simples
 • El resum de textos complexos
 • Per construir un resum

 

7. Els apunts

 • La presa d’apunts
 • Els tipus d’apunts
 • Per prendre apunts

 

8. Els esquemes

 • L’esquema, el mapa o el marc
 • Els tipus d’esquemes
 • Per fer un esquema

 

9. Les fitxes

 • La construcció d’una fitxa
 • Els tipus de fitxes
 • Per redactar fitxes

 

10. Els guions d’exposició oral

 • L’exposició oral acadèmica
 • Els factors d’una exposició oral
 • El guió i el suport audiovisual
 • Per construir un guió

 

11. Els exàmens

 • La planificació dels exàmens i l’estudi
 • Els tipus d’exàmens
 • La forma de l’examen
 • Per realitzar un examen

 

12. Els treballs acadèmics I. Els treballs de curs o d’estudi

 • Les tasques intel·lectuals del treball acadèmic
 • La construcció de la recerca
 • La documentació
 • La redacció d’un treball de curs: estructura i parts
 • Les referències bibliogràfiques i la citació
 • La revisió final del treball acadèmic
 • Per construir un treball de curs

 

13. Els treballs acadèmics II. El treball d’Investigació

 • La ciència i la investigació
 • La investigació
 • La construcció del treball d’investigació
 • L’estructura dels treballs d’investigació
 • La revisió del treball d’investigació
 • Els treballs d’investigació
 • Per fer un treball d’investigació

 

14. La crítica

 • La composició d’una ressenya crítica
 • Les fases de redacció de la ressenya
 • Les dades d’una ressenya
 • Per redactar una crítica

 

15. La comunicació virtual

 • El correu electrònic
 • El twitter
 • El blog

 

En la primera del llibre hem volgut exposar pas a pas la construcció d’un text en un entorn universitari, des de la gènesi al lliurament: revisar les fases i operacions de planificació, redacció, citació i revisió dels esborranys.

La segona part endinsa l’estudiant en les singularitats de cada gènere acadèmic. S’hi donen orientacions precises relacionades amb les tècniques de resum, l’estudi, la preparació i realització d’exposicions, exàmens o treballs de curs, entre d’altres tipus de documents acadèmics. Hi rep una atenció preferent l’escriptura dels treballs de recerca, per a l’obtenció dels títols de grau, màster o doctorat o per a la publicació d’articles científics.

El llibre està concebut com una guia pràctica per acarar i resoldre els problemes de redacció de textos formals, que són comuns al conjunt de les titulacions universitàries. Per això, s’exposen en un llenguatge planer les necessitats concretes amb què l’estudiant es trobarà en la seva carrera. L’explicació de cada aspecte és senzilla i s’acompanya d’esquemes i taules, a fi de facilitar l’assimilació visual del procés d’escriptura.

Per la meua part, ha estat un plaer discutir, construir i treballar amb Miquel en un tema que m’apassiona: transformar dades, idees, creences en un discurs capaç de comunicar a partir d’unes regles, d’un protocol compartit per una comunitat. Gràcies.

[La edición en castellano estará en febrero en la editorial Norma].

 

Els continguts que no es transmeten bé, perden eficàcia. La  recerca acadèmica que no es comunica adequadament, sovint queda oblidada en un calaix i és, doncs, estèril. Per això aquest llibre fa  una aportació essencial: ensenyar a millorar la manera de fer arribar els coneixements de l’àmbit acadèmic al seu públic receptor.” Maria Josep Cuenca, catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València.

 

Una obra utilíssima per al perfeccionament dels textos dels estudiants i dels estudiosos en general”, Isidor Marí, Institut d’Estudis Catalans.

 

Aquesta és una obra d’ús i de consulta per qualsevol alumne universitari per esdevenir al llarg de la carrera un estudiant d’excel·lència, perquè li permetrà expressar-se oralment i per escrit amb una comunicació eficaç en català. Amb ella podrà fer tota mena de treballs acadèmics de qualitat: des de resums de classe o ressenyes crítiques fins a textos d’investigació, sense oblidar la comunicació digital”. Josep Lluís Gómez Mompart, catedràtic de Periodisme i Comunicació, Universitat de València

 

Els estudis universitaris actuals estan centrats en l’aprenentatge de l’estudiant. És un aprenentatge que requereix l’anàlisi, l’exposició, la cooperació, el debat, i molt més enllà de tot això, unes habilitats de gestió dels texts molt més grans del que era habitual. Aquest és el valor d’aquesta obra: dotar l’estudiant de les tècniques que li facilitaran aprendre de manera activa.” Nicolau Dols, Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.