premi-literari-literatura-catalana-universitat-valencia-gemmalluch D

La creació d’un cànon en la literatura juvenil catalana

 

premi-literari-literatura-catalana-universitat-valencia-gemmalluch

 

En la dècada dels seixanta s’inicia la recuperació de la literatura per a infants i joves en català després de la postguerra. Un dels fets que va ajudar-ne a la recuperació va ser la creació de l’editorial La Galera l’any 1963 i la convocatòria del Premi Folch i Torres per a llibres infantils que alimentava la col·lecció Els Grumets de La Galera.

Caterina Valriu i jo analitzem els primer vint anys del premi i les característiques de les obres premiades en aquest article:

Lluch, G. i Valriu, C. (2013): “20 anys del Premi Josep M. Folch i Torres: la creació d’un cànon en la Literatura Juvenil catalana”, dins Roig Rechou, B. (coord.): Premios Literarios e de Ilustración na LIX. Vigo: Edicións Xerais, pp. 133-152.

A les conclusions, destaquem els aspectes següents dels primers anys del Premi Folch i Torres:

  1. Les obres sempre van publicar-se en català, en castellà, basc i gallec. Aquest fet va ajudar a difondre la literatura per a infants i joves en català a tot l’estat espanyol.
  2. És un premi que generalment descobria o propulsava joves creadors.
  3. La rellevància de les obres premiades la trobem en el fet que moltes d’elles van rebre altres premis un cop editades i pràcticament tots els escriptors esdevingueren de renom.

 

Però és important ressenyar-ne un fet anterior: en el mes juny de 1960 se celebra a Barcelona la I Semana del Libro Infantil y Juvenil. Va ser inaugurada amb una conferència d’Artur Martorell en la qual traça la ruta ideològica que guiarà la construcció d’un circuit literari català per a infants i joves:

  1. Remarca l’augment de la producció i de les vendes a Europa del llibre infantil determinat per les noves formes i els nous temes que han fet més atractiu el llibre.
  2. Assenyala la importància d’aquest tipus de llibre, l’aparició cada any al món de 9.000 títols nous i la necessitat que tots els llibres han de tenir una dignitat, bellesa, puresa de concepció i d’estil.
  3. Porta l’atenció a la necessitat de donar a cada edat un tipus de llibre adequat, de diferenciar entre llibre d’esplai i escolar.

 

Al llarg de la conferència, la reivindicació de la qualitat estètica del llenguatge, dels temes, de les il·lustracions i en general del llibre per a infants és una constant (Martorell 1987: 7):

El valor educatiu de la lectura en ella mateixa, com a coneixement instrumental indispensable per al desenvolupament de les facultats del llenguatge i de judici del nen i per tal d’obrir la seva ment al coneixement i a l’amor del món que el volta en tots els seus aspectes -formal, humà i fenomenològic; i, d’una altra part, el valor importantíssim del llibre, també en ell mateix, com a mitjà objectiu d’una alta influència educativa en la formació del caràcter, del llenguatge, de l’esperit cívic, de l’ètica personal, del gust estètic i de l’espiritualitat; aspectes, tots ells, en els quals la qualitat del llibre i les seves característiques de fons i de forma influeixen poderosament i poden exercir i en realitat exerceixen un paper de gran importància. Paper que pot resultar positiu o negatiu, beneficiós o nefast, segons quines siguin aquestes característiques.

 

 

 

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.