Miembro evaluador del AGAUE (2008- ). Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) 2017.

Coordinadora de l’elaboració del Conveni entre la Conselleria d’Educacio,Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que té com a objecte coordinar les accions pròpies de la CEICE i de la CVMC per tal de promoure en la societat valenciana i, especialment, en l’alumnat, l’educació, la cultura, la divulgació de la investigació, els esports i la normalització del valencià i de les llengües estrangeres.

Miembro de la Mesa de la Cultura Valenciana, creada por la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en la comisión de Cultura y Educación (12-05-2017-  )

Jurado del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), orden ECD/1089/2015, de 29 de mayo.

Disseny, posada en marxa i secretària (junt a la Dra. Caterina Valriu) del Grup d’Estudis de Lectura i Literatura per a Infants i Joves en català (GELLIJ) en la Societat Catalana de Llengua i Literatura del Institut d’Estudis Catalans.

Jurat del Premi LletrA de projectes digitals de i sobre literatura catalana. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i el Projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la intenció de destacar la millor iniciativa digital realitzada amb lʼobjectiu de promoure el gust per la lectura en català i ampliar el coneixement dels autors i obres catalanes a la xarxa (Edicions 2013-2015).

Jurado del Premio Barco de Vapor (2012-2014) y Jurado del Premio Gran Angular 2015. Fundación Santa Maria

Miembro de la Comisión de Valoración de las subvenciones para la promoción de la lectura. Resolución del 27 de septiembre de 2012. Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Jurado del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), orden CUL/2812/2011 de 10 de octubre.

Jurado del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la OEPLI, orden CUL/2657/2005, de 22 de julio.

Jurado del XII Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura, 2007 para lectores de 13 a 18 años convocado por el Grupo Editorial Norma y la Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura (Colòmbia).

Miembro del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2002-2012).

Miembro de 1entretants. Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià.

Patrona de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (2001-2009).

Miembro del Ejecutiva del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves (OEPLI/IBBY) (2002-2009).

Dirección del lugar virtual: Escola de pares i mestres. Centre Virtual de recursos per al foment de la lectura. Associació d’Editors del País Valencià (AEPV).

Dirección del Posgrado Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves. IIFV, ADEIT, Universitat de València (5 edicions).

Premio de ensayo al libro El lector model en la narrativa per a infants i joves otorgado por la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 1999.

Premio Extraordinario de Doctorado 1997. Universitat de València

Premio «Educación y Sociedad» 1996 otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia al libro escrito por G. Lluch, M. Ferrer, R. Escrivà Per a argumentar. Llengua i Literatura eso. (BOE núm. 182 Resolución de 16 de julio de 1996).