Lectura digital

Epitextos virtuals

Lectura digital

En la conferència inaugural del Màster en competència lingüística i literària: investigació i ensenyament del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears presente el projecte d’investigació:

Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat. FFI2015-69977-R (MINECOR/FEDER)

Els principals resultats del projecte poden consultar-se en les publicacions:

 

Resum de la conferència:

 

El projecte d’investigació en el qual treballem ara és:

El cànon literari no acadèmic: construcció, característiques, responsables, selecció i recepció en els epitextos públics virtuals.