pla-lectura-centre-llibre-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

El Pla de Lectura de Centre

La investigació que vam realitzar a Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información ens han ensenyat que:

–  Una bona pràctica de lectura no sempre és la més innovadora o la més nombrosa.

–  La diferència la marca la manera de programar-la, de gestionar-la, d’acompanyar-la, d’avaluar-la i de millorar-la.

Però, a més, quan ara un equip de professors inicia el disseny d’un Pla de Lectura per al seu centre sap que:

– Ja no podem parlar només de lectura, cal parlar de lectures.

– Hem d’ampliar el significat del verb llegir més enllà de l’objecte  llibre: llegir a la pantalla, llegir premsa, fulls d’instruccions, biografies, llibres de viatges…

– Cal pensar la lectura amb l’escriptura, però no una escriptura escolar. Parlem d’escriure per contar la meua història, per fer-me present en la vida dels altres a través dels espais virtuals que Internet proposa, etc.

En les conclusions de la investigació, els adolescents que participaven en les pràctiques que es trasnformaren en modèliques valoraven sobretot que la lectura

– els facilitava el pas a l’escriptura pública

– els ensenyava els usos comunicatius de les plataformes virtuals

–  els ampliava els valors del llibre:  un espai que propicia moments d’intimitat, crea diàleg, ajuda a expressar l’opinió pròpia i proposa models d’escriptura, etc.

Ara bé, per transformar un grup d’activitats en una veritable experiència de lectura compartida per tot el centre educatiu és necessari dissenyar estratègies conjuntes que impliquen tota la comunitat escolar, amb el compromís i la implicació de tots, pensades a llarg termini i, sobretot, amb el disseny d’una avaluació que permeta conèixer què funciona bé, què cal modificar i què reforçar…

Aquest protocol tradicionalment s’anomena Pla de Lectura de Centre. En el llibre La lectura al Centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, documents al Pla de Lectura de Centre  [Alzira: Editorial Bromera] proposem les passes que podem donar per elaborar-lo i descrivim algunes recomanacions que poden ser útils durant la gestió i acompanyament.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.