Biblioteques Barcelona

Biblioteques Barcelona 2030

Biblioteques BarcelonaFa deu anys Biblioteques de Barcelona es proposava una sèries de reptes prioritaris en el document Biblioteques de Barcelona: 10 anys + Nous reptes, noves oportunitats (2011).

En aquesta sessió Gemma Lluch se centrarà en l’actualització dels reptes per als propers anys: la promoció de la lectura com a objectiu central i diferencial de la biblioteca pública; la generació de continguts en l’entorn digital; la necessitat de conèixer millor els usuaris i, finalment, la construcció de l’acció a partir de la cooperació i la participació.

 

 

Lluch, Gemma (2021): «Promoció de la lectura» . Biblioteques de Barcelona 2030. Biblioteques de Barcelona, 2 març 2021.