Aquest quadern amplia el treball del quadern Ortografia (I) i vol ajudar a resoldre les dificultats més habituals que es tenen quan s’inicia el domini de l’ús de les grafies. Els aspectes que s’hi treballen poden consultar-se a l´index.

Com citar?

Ferrer, M. i Lluch, G. (2008): Ortografia II. València: Tàndem Edicions.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch