El quadern proposa una bateria d’activitats per consolidar l’aprenentatge de l’ús de les grafies. Les activitats s’organitzen a partir de l’ortografia dels temps verbals, de la formació del plural, les paraules derivades, etc.

Com citar?

Ferrer, M. i Lluch, G. (2010): Ortografia I. València: Tàndem Edicions.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch