Exercicis que treballen la morfologia verbal. Activitats d’autoaprenentatge de l’ús correcte dels temps verbals. Les diferents activitat treballen d’una manera sistematitzada la morfologia dels verbs regulars i irregulars i presten una atenció especial a les dificultats més usuals que apareixen en l’aprenentatge. L’ordre que seguirem respon a una escala de dificultats creixents: en primer lloc, els temps que utilitzem quan narrem; després, els que usem quan exposem idees i, finalment, estudiarem les instruccions i altres textos.

Com citar?

Ferrer, M. i Lluch, G. (2010): Morfologia verbal. València: Tàndem Edicions.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch