Possiblement una de les qüestions que més dubtes pot causar a un docent, un bibliotecari o un gestor de polítiques públiques té a veure amb la selecció de la lectura adequada per a cada lector i també per a cada moment lector i per a cada context i objectiu. En la nostra intervenció reflexionem sobre aquest tema: la necessitat de construir criteris per a la selecció de les lectures i ho farem en contexts diferents: l’aula i la biblioteca però també en polítiques públiques. Per fer-ho dividim la conferència en quatre parts: el cànon ocult, la selecció de lectura, els criteris que podem usar en la docència i en les polítiques.

Com citar?

Lluch, Gemma (2012): "La necesidad de construir criterios para la selección de lecturas (del aula y la biblioteca a las políticas públicas)", en Seminario Internacional ¿Qué leer? ¿Cómo leer? Perspectivas sobre la lectura en la infancia. Chile: Ministerio de Educación y Universidad Diego Portales.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch