El llibre és el resultat del treball realitzat en el marc del “Projecte de R + D + I d’Excel·lència (FFI2013-40726P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2014-2016)”. La investigació mostra 1’anàlisi de les censures sobre la Literatura Infantil i Juvenil a Espanya i a set països llatinoamericans (Argentina, Xile, Colòmbia, Cuba, Guatemala, Mèxic i Veneçuela) en el segle XX.

La meua investigació (capítol 9), se centra en els llibres censurats escrits en català, basc i gallec durant el període franquista. Com la investigació demostra, són censures que prohibiren llibres per la llengua en què van estar escrits, el que va comportar la censura de tota una cultura.

L’anàlisi s’hi realitza a partir de la revisió bibliogràfica de les principals investigacions sobre el tema, de la reflexió sobre el context educatiu, cultural i literari i de l’anàlisi d’aquelles obres destacades que van ser censurades. D’aquesta manera, el lector disposa de dades suficients per entendre les raons per les quals els censors, en alguns casos significatius, van prendre decisions contràries al que aconsellaven els informes redactats pels lectors.

Podeu trobar més informació  en el post que hem publicat sobre el tema.

Com citar?

Lluch, Gemma (2016): «La LIJ censurada por la lengua», en Cerrillo, P.C. y Sotomayor, P. (edición): Censuras y LIJ en el siglo XX (En España y 7 países latinoamericanos. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 217-238.