Aquest treball presenta els resultats de l’anàlisi d’un estudi de cas: els blogs que participaren en la campanya Reto Delirium, llançada per l’editorial SM al gener de 2011 amb l’objectiu de promoure i difondre el llibre de Lauren Oliver, Delirium. L’anàlisi del blocs participants, com a fenomen de comunicació social i com a eina de promoció lectora, s’ha realitzat seguint una metodologia exploratòria, analítica i quantitativa. La investigació s’ha centrat en un procés de comunicació virtual localitzat en espais concrets (els blogs) i en un període temporal limitat, que ens ha permès determinar les capacitats i possibilitats d’aquest recurs de la web social per a la promoció de la lectura.

Pot consultar l’article complet en: @tic. Revista d’Innovació Educativa.

 

Com citar?

Sánchez García, Sandra; Lluch Crespo, Gemma i del Río Toledo, Tatiana (2013). "La lectura al web 2.0. Estudi de cas: els blogs en el Reto Delirium". @tic. Revista d’Innovació Educativa. (nº 10). DOi: 10.7203/attic.10.1783 http://ojs.uv.es/index.php/attic/article/view/1783/1996