L’article presenta la investigació que s’ha realitzat a la Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura (Bogotá. Colombia) sobre el funcionament dels comitès que avaluen els llibres per a infants i joves literaris i informatius. En la primera part, es descriu el funcionament dels comitès i els criteris de classificació dels llibres. En la segona part, la metodologia que s’ha utilitza per recollir les dades necessàries de la investigació. Per últim, es presenta la finalitat de la investigació.

Com citar?

Lluch, G. y J. Chaparro (2007). «La evaluación de los libros para niños y jóvenes. Una investigación sobre la experiencia de FUNDALECTURA», en OCNOS Revista de Estudios sobre lectura. Cuenca: CEPLI, pp. 103-119.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch