El lloc web d’una editorial s’entén com un epitext virtual públic format per un conjunt de documents i de recursos dirigit tant als lectors com als compradors dels llibres que presenta. L’objectiu de la investigació és dissenyar un model metodològic per a analitzar com les empreses editorials construeixen els seus aparadors virtuals i com comuniquen el contingut que s’hi allotja. Per a la seua construcció, partírem en una fase inicial d’una revisió bibliogràfica que va visualitzar la mancança d’investigacions sobre aquests llocs web concrets; com a conseqüència, es van adaptar els primers resultats a l’objecte d’anàlisi.

La investigació que presenta aquest article avança l’estudi anterior (Escandell i Lluch, 2016) amb la utilització de l’eina en sis editorials i l’ampliació de la revisió de la literatura. El resultat final és doble: per una banda, es proposa una eina metodològica que ha permès detectar, classificar i analitzar dades segons els paràmetres resultants –presentació, contingut general, mitjans socials, usabilitat, usuari i contingut textual–; i, per l’altra banda, l’ús de l’eina ha aportat una primera conclusió sobre com les sis editorials es presenten a Internet. Així, encara que un lloc web permet visibilitzar l’editorial i els seus productes i fer-los guanyar reputació, i, sobretot, crear una comunitat amb el comprador del llibre, cinc de les editorials analitzades mantenen una comunicació essencialment analògica ja que no integren els seus usuaris en la comunicació.

Paraules clau: epitext virtual, anàlisi mediàtica, comunicació digital, imatge corporativa, investigació en mitjans, llibres, avaluació, indicadors.

Pot consultar l’article en el lloc web de la revista.

Aquesta revista està indexada a Scopus (Q2), E-REVISTAS, Emerging Sources Citation Index, Academic Search Premier, FRANCIS, Fuente Academica Plus, IBZ Online, MLA-  Modern Language Association Database, DOAJ, DIALNET. Evaluada en Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, LATINDEX (Catálogo). ICDS 2017: 9.6.

Projectes d’investigació

Consulte el projecte

Com citar?

Lluch, Gemma; Escandell, Dari (2018): «El lloc web editorial com a epitext virtual públic. Paràmetres i indicadors». Cultura, lenguaje y representación / Culture, Language and Representation, 20, 65-80. DOI: 10.6035/CLR