El capítol del llibre Verbas Amigas sobre els premis literaris i el cànon literari i l’estudio del cas Protagonista Jove té com a objectiu analitzar la relació entre els premis literaris en la literatura juvenil i la construcció del cànon.

Ens centrem en l’estudi d’un cas: el Premi de Literatura «Protagonista Jove» que convoca el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) des del curs 1996-1997, dirigit a lectors de 12 a 16 anys. Concretament, presentem les dades resultants de l’anàlisi quantitativa de les 23 edicions del premi que van tenir lloc entre 1996 i 2019.

Destaquem que aquesta publicació és una coautoria amb Mercè Cantó a partir de la investigació que va iniciar en el seu TFM en el Màster de l’IIFV.

Paraules clau: Cànon literari, premi literari, Protagonista Jove, literatura juvenil.

Podeu consultar la publicació en RODERIC.

Com citar?

Lluch, Gemma; Cantó, Mercè (2021). “Los premios literarios y el canon literario. El caso Protagonista Jove”, Neira Rodríguez, Marta; Requeixo, Armando (eds.): Verbas Amigas. Santiago de Compostela: Centro Raón Piñeiro para a Investigción en Humanidades, 473-490.

Projectes d’investigació

«El canon literario no académico. Construcción, características, responsables, selección y recepción en los epitextos públicos virtuales». PID2019-10587RB-I00 Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, 2019 Ministerio de Economia y Competitividad.