Els objectius del llibre són 1) introduir la narrativa de tradició oral, els relats audiovisuals i les possibilitats de les plataformes virtuals en el treball de la lectura amb la finalitat de millorar tant la lectura como l’escriptura expositiva i creativa; 2) proposar l’ús de les eines que proposa Internet per al foment de la lectura i 3) orientar el treball de la lectura des de l’aula i  des de la biblioteca escolar. Presentem unes micro unitats didàctiques i unes orientacions  per treballar la lectura des de l’aula o la biblioteca escolar sempre acompanyades d’una reflexió teòrica. El llibre està dirigit als professors de llengua i literatura de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

Pots descarregar el llibre en aquest enllaç: Roderic Repositori de Contingut Lliure

Com citar?

Lluch, G. (2012): Del oral, audiovisual y digital a la lectura (y la escritura) en secundaria. Madrid: Fundación SM.