Aquelles persones que llegim, triem, recomanem o regalem llibres per als infants sovint ens hem preocupat perquè una part d’aquests reproduïren narracions que formaven part del nostre patrimoni cultural, de la nostra història, d’aquella literatura que es contaven els nostres avantpassats. Aquestes pàgines reflexionen sobre la narrativa de tradició oral que es troba publicada en la literatura per a infants. Concretament, analitzem quina ha estat la influència de les adaptacions cinematogràfiques de Walt Disney en l’imaginari actual.

Com citar?

Edició per a Espanya: Lluch, G. (2007): «De los narradores de cuentos folclóricos a Walt Disney: un camino hacia la homogeneización», en Lluch, G. (edc.): De la narrativa oral a la literatura para niños. Cuenca: UCLM, pp. 17-52.

Edició per a Amèrica: Lluch, G. (2006): «De los narradores de cuentos folclóricos a Walt Disney: un camino hacia la homogeneización», en Lluch, G. (edc.): De la narrativa oral a la literatura para niños. Bogotà: Grupo Editorial Norma, pp. 15-58.