L’article analitza com es relacionen els relats escrits per a adolescents en la cultura escrita en anglès i les traduccions al català. Partim de l’anàlisi de tres relats claus de la història de la lectura i en completem l’anàlisi amb la investigació dels circuits de lectura en català que acullen la traducció dels relats. La investigació vol conèixer com s’hi adapten, en quin circuit funcionen i quins canvis generen en la cultura d’arribada. En les conclusions mostrarem com aquests relats en arribar al circuit de lectura en català representen models de comunicació literari i creen circuits de lectura diferents de la cultura d’origen. Són circuits lligats al poder polític, a la selecció captiva del docent a l’escola o al mercat.

The article analyses the links between the stories written for teens in an English culture and their translation into Catalan. Our starting point is the analysis of three key stories in the history of reading, and we complete this analysis with the investigation of circuit readers in Catalan that deal with translations of the accounts. The main aim of this research is to analyse how do they adapt to a new and different society, what is the context where they operate and what changes do they produce into the target culture. The conclusions show to what extend these translated stories represent a model of literary communication once they enter the Catalan circuit readers and how do they create different circuit readers than the ones created by the original culture. These circuits are always linked to political power, selection of teachers at school or at the cultural market.

Pots consultar l’article complet en el web de la Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca.

Com citar?

Lluch, Gemma (2013): “De la literatura anglesa a la catalana: un canvi de circuit lector en el relat per a adolescents”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (18), 2013, p. 143-165. ISSN: 1130-8508. http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:Llcgv2013-18-7030