Bibliotecaris, mestres, promotors de lectura, pares de família i editors trobaran en aquestes pàgines orientació per escollir aquells llibres que contribueixen a formar lectors des que neixen i al llarg de tota la vida i també per crear espais de discussió al voltant dels llibres i la lectura. Resultat d’una investigació que per dos anys van avançar l’equip acadèmic de la Fundació i Gemma Lluch, aquest llibre recull el treball rigorós i sistemàtic en l’anàlisi de llibres que a través dels comitès de valoració ha realitzat Fundalectura al llarg de 18 anys.

Com citar?

Lluch, G.; Chaparro, J.; Rincón, MC.; Rodríguez, C. i A. Victorino (2009): Cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes. Orientaciones de una investigación de Fundalectura (Colombia). Bogotá: Fundalectura.