Sota el supòsit que la narrativa infantil té elements comuns a la narrativa en general i, alhora, aspectes que li pertanyen d’una manera exclusiva, es proposa una nova i minuciosas metodologia per entendre amb més encert com estan estructurats aquests relats; com funcionen; com es construeixen a partir d’un lector específic en ment, que és el nen i l’adolescent.

Una dels majors avantatges d’aquesta proposta és que no es limita al plantejament teòric, sinó que s’aplica, a través de l’anàlisi concreta d’obres clàssiques i contemporànies de la Literatura, com els contes de fades, les obres de Jules Verne, Roald Dahl i J. K. Rowling, i fins i tot de relats infantils de la televisió i el cinema, com les pel·lícules de Disney i la saga de la Guerra de les Galàxies de George Lucas.

ACCÉS OBERT: enllaç

Com citar?

Edició per a Espanya: Lluch, G. (2003): Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca, Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Edició per a Amèrica: Lluch, G. (2003): Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles. Bogotà: Grupo Editorial Norma.