Membre del grup de treball Fomento de la lectura y del hábito lector del Plan de Fomento de La lectura 2021-2023. Dirección General Del Libro y Fomento de la Lectura. Ministerio de Cultura y Deporte.

Membre avaluador de l’AGAUE des de l’any 2008. Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) 2017.

Coordinadora de l’elaboració del Conveni entre la Conselleria d’Educacio,Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que té com a objecte coordinar les accions pròpies de la CEICE i de la CVMC per tal de promoure en la societat valenciana i, especialment, en l’alumnat, l’educació, la cultura, la divulgació de la investigació, els esports i la normalització del valencià i de les llengües estrangeres.

Membre de la Mesa de la Cultura Valenciana, creada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en la comissió de Cultura i Educació (Juny 2017- )

Jurat del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), orden ECD/1089/2015, de 29 de maig.

Disseny, posada en marxa i secretària (junt a la Dra. Caterina Valriu) del Grup d’Estudis de Lectura i Literatura per a Infants i Joves en català (GELLIJ) en la Societat Catalana de Llengua i Literatura del Institut d’Estudis Catalans.

Jurat del Premi LletrA de projectes digitals de i sobre literatura catalana. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i el Projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la intenció de destacar la millor iniciativa digital realitzada amb lʼobjectiu de promoure el gust per la lectura en català i ampliar el coneixement dels autors i obres catalanes a la xarxa (Edicions 2013-2015).

Jurat del Premio Barco de Vapor (2012-2014) i Jurado del Premio Gran Angular (2015-2022). Fundación Santa Maria

Membre de la Comissió de Valoració de les subvencions per a la promoció de la lectura. Resolució del 27 de setembre de 2012. Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Jurat del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), ordre CUL/2812/2011 de 10 d’octubre.

Jurat del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil per l’OEPLI, ordre CUL/2657/2005, de 22 de juliol.

Jurat del XII Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura, 2007 para lectores de 13 a 18 años» convocat pel Grupo Editorial Norma i la Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura (Colòmbia).

Membre de Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2002-2012).

Membre de 1entretants. Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià.

Patrona de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (2001-2009).

Membre de l’Executiva del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves (OEPLI/IBBY) (2002-2009).

Direcció del lloc virtual: Escola de pares i mestres. Centre Virtual de recursos per al foment de la lectura. Associació d’Editors del País Valencià (AEPV).

Direcció del Postgrau Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves. IIFV, ADEIT, Universitat de València (3 edicions).

Premi d’assaig al llibre El lector model en la narrativa per a infants i joves atorgat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 1999.

Premi Extraordinari de Doctorat. Universitat de València

Premi «Educación y Sociedad» 1996 atorgat pel Ministerio de Educación y Ciencia al llibre escrit per G. Lluch, M. Ferrer, R. Escrivà Per a argumentar. Llengua i Literatura eso. (BOE núm. 182 Resolució de 16 de juliol de 1996).