El propòsit d’aquest article és presentar els resultats d’una anàlisi comparativa sobre com els llibres de text de primer d’ESO treballen els textos literaris. Els resultats obtinguts han permès constatar que l’espai que es destina a la literatura és escàs, confirmar el predomini del gènere narratiu i evidenciar l’escassa presència de textos literaris escrits per dones.

Paraules clau: Literatura catalana, llibres de text, ensenyament literatura, cànon literari.

Pot consultar l’article en la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Pot consultar l’artícle complet en el repositori virtual Roderic.

Com citar?

Amat, Maria Teresa; Lluch, Gemma (2018): «L’educació literària en els llibres de text de secundària. Anàlisi crítica i comparativa», Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 77, 60-66, ISSN 1133-9845.