En la dècada dels seixanta s’inicia la recuperació de la LIJ en català després de la postguerra. Un dels fets que va ajudar-ne a la recuperació va ser la creació de l’editorial La Galera l’any 1963 i la convocatòria del Premi Folch i Torres per a llibres infantils que alimentava la col·lecció Els Grumets de La Galera. En aquest estudi analitzem els primer vint anys del premi i les característiques de les obres premiades.

Com citar?

Lluch, Gemma i Valriu, Caterina (2013): “20 anys del Premi Josep M. Folch i Torres: la creació d'un cànon en la Literatura Juvenil catalana”, dins Roig Rechou, B. (coord.): Premios Literarios e de Ilustración na LIX. Vigo: Edicións Xerais, pp. 133-152.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch