Booktubers

Els booktubers en català. Un constructe virtual?

L’estudi presenta l’anàlitsi dels booktubers que fan servir el català en els seus canals virtuals, això és, uns espais de comunicació creats per ells mateixos en què recomanen llibres mitjançant un llenguatge específic. Els estudis que se situen en el marc d’aquesta investigació utilitzen el terme booktuber per identificar l’adolescent…

Llegir més
Booktuber

La literatura a la universitat: entre preguntes, dubtes i incerteses

La publicació és una aproximació a la situació de l’ensenyament universitari de la literatura catalana. Per a realitzar-lo, hem triat una mostra de cinc universitats públiques de tot l’àmbit lingüístic per conèixer el nombre d’estudiants i les sortides professionals del grau de Filologia Catalana. A continuació, a partir de l’anàlisi de…

Llegir més
Claves para promocionar la lectura en la red

El sitio web como espacio para la creación de comunidades

Què diferencia un blog d’un professor o de l’espai d’un booktuber, d’un lloc web d’una editorial, una institució o una biblioteca? La resposta sense matisos és clara: els primers, administrats per docents i adolescents respectivament, han creat una comunitat de lectors fidel i, el més important, prosumidora. Per contra, els…

Llegir més
Booktuber

El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps

L’objecte d’anàlisi del tercer capítol «El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps» del llibre dirigit per Francisco Creus ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores (Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica, pp. 29-51) és analitzar què passa amb la lectura dels clàssics de la literatura universal,…

Llegir més
Llibre de text

L’educació literària en els llibres de text de secundària

El propòsit d’aquest article és presentar els resultats d’una anàlisi comparativa sobre com els llibres de text de primer d’ESO treballen els textos literaris. Els resultats obtinguts han permès constatar que l’espai que es destina a la literatura és escàs, confirmar el predomini del gènere narratiu i evidenciar l’escassa presència…

Llegir més
Booktuber

Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura

L’objecte d’anàlisi del segon capítol «Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura» del llibre dirigit per Francisco Creus ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores (Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 29-51) són els blogs i els canals de YouTube dedicats a la lectura en castellà i català…

Llegir més
Literatura em debate

De la lectura a la creación en la red: el tráiler de lectura

L’article descriu i reflexiona sobre les competències lectores que ha de desenvolupar un adolescent en un entorn digital. El focus es va posar en com l’entorn digital transforma el lector en un creador de continguts i en les accions que es poden realitzar per aconseguir-ho de manera diversificada, lingüísticament i…

Llegir més
Pla Valencià Lectura

Políticas públicas de lectura e investigación

Para determinar con exactitud qué acciones deben ser consideradas prioritarias en el diseño de las políticas públicas de lectura es necesario contar, en primer lugar, con equipos de investigación que aporten datos concretos que aseguren su éxito; en segundo lugar, con metodologías para su diseño, seguimiento y evaluación; en tercer lugar, con protocolos para su mejora y,…

Llegir més