llegim-llegim-llegim

Per un Pla Valencià de la Lectura

llegim-llegim-llegim

 

La Fundació FULL ens va demanar (1) l’elaboració de les primeres accions per a la implantació d’un Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura.

En les primeres reunions, vam compartir quines havien de ser les idees clau:

  1. Polítiques de lectura = benestar social i qualitat de vida col·lectiva.
  2. Pràctiques de lectura = experiència vital, individual i social.
  3. Temps polítiques de lectura ≠ temps de la política, temps de Twitter, de l’audiovisual.
  4. Nous actors s’incorporen a la lectura: antropòlegs, analistes de sistemes, economistes.
  5. Polítiques de lectura centrades en formats, finalitats i objectius diferents.

 

Des d’aquest escenari, hem pensat el Pla valencià del Llibre i la Lectura.

Com dissenyem el Pla?

Partim de treballs ja fets [2], d’investigacions sobre pràctiques de lectura, de documents previs que han desenvolupat Plans de Lectura Nacionals, etc. Per tant, a l’hora de dissenyar-lo cal tenir en compte:

PlaValenciàLectura

Des de quin marc conceptual?

Hem de consensuar quin tipus de Pla volem i quin tipus de lectura promocionarem amb aquestes polítiques públiques.

Les investigacions en contextos similars als nostres ens parlen d’un canvi de paradigma lector, que genera un ecosistema nou i, per tant, reclama una manera de fer polítiques públiques de lectura també nova.

PlaValenciàLectura

 

En quin marc contextual?

Sabem en quin espai posarem en marxa el Pla? Coneixem els consums culturals dels actors? Tenim dades sobre què els agrada, què volen o què esperen?

 

PlaValenciàLectura

Com operem?

I, ara, com comencem a treballar? A qui adrecem les accions? En quin context les posem en marxa? Quin paper té la biblioteca pública? Cal invertir diners en la biblioteca escolar o treballem amb la biblioteca pública? Quines pràctiques culturals o relacionades amb la lectura han compartit els actors? Dissenyem pràctiques de lectura noves o millorem les que ja funcionen? Quins indicadors utilitzarem per avaluar-ne els resultats?

 

PlaValenciàLectura

 

 

Aquí teniu la intervenció completa:

 


Document final: Lluch, Gemma (dir.) Baldaquí, Josep Maria; Escandell, Dari; Esteve, Anna i Francés, M. Àngels (2016): El Pla Valencià del Llibre i la Lectura. Accions recomanades. València: Universitat de València. Roderic.

[1] Grup d’investigació dirigit per Gemma Lluch (UV-ERILectura) i format per Josep Maria Baldaquí (UA-IIFV), Àngels Francés (UA-IIFV), Anna Esteve (UA-IIFV) i Dari Escandell (UA).

[2] Bibliografia:

IFLA; Oberg, D.; Schultz-Jones, B. (eds.) (2015). School Library Guidelines,

Lluch, G. (2014): «Jóvenes y adolescentes hablan de lectura en la red»¨, Ocnos, 11, pp. 7-20.

Martín Barbero, J. y Lluch, G. (Elaboración y dirección) (2011): Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información. Bogotá: Cerlalc i Unesco.

Monar van Vliet, Maite; Gemma Lluch. “La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0. Anàlisi de casos.” Caplletra 59 (Tardor, 2015), pp. 99-119. DOI: 10.7203/Caplletra.59.6890

 

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.