biblioteca-valenciana-lletres-lectura-catala-infants-adolescents-infantil-juvenil-lij-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

La lectura en català per a infants i adolescents

La lectura en català per a infants i adolescents. Història, investigació i polítiques es publicarà aviat a la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’Abadia de Montserrat. Ara volia avançar l’índex del llibre:

I. Història de la lectura per a infants i adolescents en català

1. Els principis de la lectura per a infants

1.1 La inexistència d’una literatura per a infants
1.2 Una lectura didàctica i moralista
1.3 El segle XVIII: un canvi d’orientació

2. La consolidació lectora a Europa

2.1 La societat del segle XIX
2.2 El circuit de lectura
2.3 Els relats populars que esdevingueren clàssics juvenils   
2.4 Les lectures per a infants al llarg del segle XIX
2.5 Els llibres escrits per a un públic infantil en català

3. La literatura per a infants i joves des de 1900 fins a 1959

3.1 La societat, l’educació, la lectura i els infants
3.2 El circuit literari en els primers trenta anys
3.3 Des de 1930 a l’acabament de la guerra d’Espanya
3.4 La llarga postguerra

4. Els autors que marquen lectures: Riba, Folch i Torres i Anglada

4.1 La lectura elitista i la popular: Carles Riba i Josep Maria Folch i Torres
4.2 La lectura política: El més petit de tots

5. La dècada dels seixanta: transició i consolidació

5.1 Una generació sense llibres, una literatura sense futur
5.2 La creació d’un circuit cultural de lectura
5.3 Descripció de la producció de llibres
5.4 Una col·lecció paradigmàtica: Els grumets de La Galera

6. La lectura en català al País Valencià

6.1 Els antecedents
6.2 El període de les voluntats: de 1939 a 1970
6.3 Les primeres obres: de 1970 a 1982
6.4 Una data clau: 1983
6.5 De 1984 fins a la fi de segle

II. La investigació de la lectura

7. La investigació sobre les pràctiques de lectures

7.1 Els actors
7.2 L’objecte
7.3 Els objectius
7.4 Els mètodes
7.5 Les tècniques
7.6 Les fases de la investigació
7.7 La comunicació de resultats

8. L’estudi d’un cas «Municipi lector»

8.1 Procés de la investigació
8.2 El rol de l’investigador
8.3 Les dades i l’avaluació del projecte
8.4 Les etapes de la investigació
8.5 L’avaluació de resultats: els assoliments

III. Les polítiques de lectura

9. La lectura en la documentació legislativa

9.1 La lectura en cultura
9.2 La lectura en educació
9.3 La lectura en la documentació del País Valencià
9.4 Una nova concepció legislativa de la lectura

10. Les polítiques de lectura

10.1 El Pla de Lectura de Centre
10.2 Les polítiques de lectura

I les paraules finals de la introducció:

I volem finalitzar aquestes línies introductòries recordant les paraules de Castellanos (2004: 8 ) quan diu que en aquest país tenim moltes coses pendents, una d’elles és l’estudi de l’evolució de la lectura en català. Nosaltres afegiríem, l’estudi dels casos concrets d’entorns públics de lectura i escriptura i els espais de comunicació que es creen. Aquestes pàgines voldrien ser una peça d’aquest futur estudi que parle no només de la història sinó també de la investigació sobre la lectura i del seu futur a partir de propostes de polítiques que poden materialitzar-se des del coneixement del passat i del present.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.