2021 Canon y Premio Literario

El Premi Protagonista Jove

2021 Canon y Premio LiterarioL’objectiu de l’estudi:

Lluch, Gemma; Cantó, Mercè (2021). “Els premis literaris i el cànon literari. El cas Protagonista Jove “, Neira Rodríguez, Marta; Requeixo, Armando (eds.): Verbas Amigues. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro per a Investigación en Humanitats, 473-490.

és analitzar quin tipus de llibre assenyalen els premis literaris.

En aquest estudi ens hem centrat en el Premi de Literatura «Protagonista Jove» que convoca el Consell Català de l’Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) des del curs 1996- 1997, dirigit a lectors de 12 a 16 anys.

Concretament, presentem les dades resultants de l’anàlisi quantitativa de les 23 edicions del premi que van tenir lloc entre 1996 i 2019.

Algunes conclusions de l’anàlisi quantitativa de les 23 edicions que van tenir lloc entre 1996 i 2019:

  1. Totes les obres són relats juvenils i, com indiquen les bases, es tracta de novetats.
  2. Hi ha una desigualtat entre homes i dones, el 69,12% de les obres seleccionades pels experts està escrita per homes, però les obres premiades pels adolescents rebaixen el percentatge a un 56,86%.
  3. De les obres seleccionades pels especialistes, el 31,79% estan escrites en anglès i el 41% en català; però, després quan els adolescents trien, el 41,1% de les obres guanyadores són traduccions de l’anglès.

Artícle elaborat en el marc del projecte d’investigació «El canon literario no académico: construcción, características, responsables, selección y recepción en los epitextos públicos virtuales» PID2019-10587RB-I00. Proyectos de I+D+i en el marco de los Programas Estatales generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológic del sistema de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía e innovación de España. Convocatoria 2019.