literatura-catalana-juvenil-lectura-llibre-bloc-univeristat-valencia-gemmalluch

De la literatura anglesa a la catalana: un canvi de circuit lector

 

2013 Revista de lenguas y literaturas catalana galle

Lluch, G. (2013): “De la literatura anglesa a la catalana : un canvi de circuit lector en el relat per a adolescents” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (18), 2013, p. 143-165. ISSN: 1130-8508

 

L’article analitza les relacions que hi ha entre els relats per a adolescents escrits des de l’anglès i les seves traduccions al català. Per respondre-hi, analitzarem tres relats claus de la literatura per a adolescents en anglès que formen part, de manera diferent, de la història de la lectura i en completem l’anàlisi amb la investigació sobre els circuits de lectura en català que acullen la traducció dels relats.

Els tres relats elegits són Alice’s Adventures in Wonderland (1865), George’s marvellous medicine (1981) i Harry Potter (1997-2007). Un corpus format per tres narracions que han traspassat els límits d’una llengua i d’una cultura i representen tres moments claus de la lectura per a infants i joves tant en la cultura d’origen com en la d’arribada.

Si Alice’s Adventures in Wonderland se situarà en un circuit de lectura dominat per la política, La medicina… entra en el de la selecció captiva a través de la recomanació de llibres a l’escola. I Harry Potter inaugura en la cultura d’arribada, aparentment, la llibertat del lector que consolida i amplia els futurs èxits com Els jocs de la fam.

La investigació vol conèixer com s’hi adapten, en quin circuit funcionen i quins canvis generen en la cultura d’arribada. És a dir, les preguntes que volem contestar són: què ocorre quan passen d’una cultura a una altra?, com s’hi adapten, com les acull la cultura d’arribada?, quin espai ocupen i en quin circuit funcionen?

En les conclusions mostrarem com aquests relats en arribar al circuit de lectura en català representen models de comunicació literari i creen circuits de lectura diferents de la cultura d’origen. Són circuits lligats al poder polític, a la selecció captiva del docent a l’escola o al mercat.

L’esquema següent resumeix els resultats de l’anàlisi dels circuits lectors dels relats:

2013 Revista filologia

 

 

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.