Ver web Gemma Lluch


Termes i Condicions de la pàgina web de GEMMA LLUCH

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Per favor, cal llegir atentament els Termes i Condicions continguts en aquest document, ja que cada vegada que s'usa aquesta pàgina web s'accepten els Termes i Condicions que ací s'exposen.

- Política de Privadesa de la pàgina web

Qualsevol material o dada personal enviada a la pàgina web de GEMMA LLUCH queda emparat per la política de privadesa de l'empresa i per la protecció de dades personals de la mateixa.

- Exactitud, caràcter complet i puntualitat de la informació

Encara que usem tots els mitjans al nostre abast per assegurar l'exactitud i el caràcter complet de la informació continguda en aquesta pàgina web, no assumim cap responsabilitat en el cas que la informació que s'hi troba disponible no siga exacta o completa.

- Transmissió

Qualsevol material o comunicació no personal que transmeta aquesta pàgina web per e-mail o qualsevol altre mitjà, incloent dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars és i serà tractada com a no confidencial i sense drets de propietat.

- Drets de propietat intel·lectual

Tots els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual referents als textos, imatges, logotips i materials en general continguts en aquesta pàgina web són propietat de GEMMA LLUCH o han sigut inclosos amb l'autorització del seu corresponent propietari.

Pot navegar per aquesta pàgina web, reproduir-ne extractes per mitjà d'impressió i realitzar-ne descàrregues a un disc dur o a l'efecte de distribució a altres persones físiques. Tot açò es pot realitzar únicament sota la condició de mantenir-ne intactes totes les notes relatives a drets d'autor i a la propietat de la pàgina i que l'esment mostrat anteriorment de marca registrada aparega en aquestes reproduccions. No s'ha de vendre o distribuir cap reproducció de cap part d'aquesta pàgina web amb finalitats de lucre comercial.

No s'ha d'interpretar, en cap cas, que cap dels continguts d'aquesta pàgina web puga significar la concessió de cap autorització o dret per utilitzar cap de les marques comercials incorporades a la pàgina. L'ús o l'abús de les marques registrades mostrades tant en aquesta pàgina web com en qualsevol altre contingut de la mateixa, excepte el previst en aquests Termes i Condicions, queda estrictament prohibit. Així mateix, advertim que GEMMA LLUCH defensarà els seus drets de propietat intel·lectual amb el màxim rigor que permeta la llei.

- Enllaços amb altres pàgines web

Els enllaços existents a la pàgina web de GEMMA LLUCH li poden portar fora de la xarxa i sistemes de l'empresa. En aquest cas, GEMMA LLUCH no acceptarà cap responsabilitat en relació al contingut, exactitud i funcionament de les pàgines web de terceres persones. Els enllaços es proporcionen de bona fe i GEMMA LLUCH no pot ser responsable per les modificacions que posteriorment es produïsquen a les pàgines web de tercers per a les quals proporcionem un enllaç. La inclusió d'un enllaç per connectar-se amb altres pàgines webs no implica assumpció de responsabilitats en relació a les pàgines per part de GEMMA LLUCH. Li recomanem que estiga informat i que llegesca atentament les notes legals i de privadesa de totes les pàgines web que visite.

- Garanties i exempcions de responsabilitat

L'ús d'aquesta pàgina web és exclusivament del seu compte i risc.

- Garanties

Aquesta pàgina web s'ofereix «quan és possible» i «com està» i, per tant, GEMMA LLUCH no dóna garanties de cap tipus, ja siguen explícites, implícites, legals o d'un altre tipus (fins i tot les garanties implícites de comerciabilitat o satisfacció del nivell de qualitat i d'adequació a un propòsit particular), incloent garanties o compromisos en relació al fet que el material d'aquesta pàgina web serà complet, exacte, fiable, posat al dia, respectuós amb els drets de tercers, que l'accés a la pàgina web no patirà interrupcions, no presentarà errors i estarà exempt de virus, que aquesta pàgina web serà segura i que qualsevol opinió o consell de GEMMA LLUCH obtingut a través d'aquesta pàgina web serà exacte o fiable, per tot aixó s'indica expressament que no s'assumirà cap compromís o garantia sobre els aspectes enumerats.

- Responsabilitat

Tant GEMMA LLUCH com qualsevol tercer implicat en la creació, producció o distribució d'aquesta pàgina web en el nostre nom no tindrà cap tipus de responsabilitat, en cap cas, per danys directes, fortuïts, consecutius, indirectes, especials o punitius ni per costos, pèrdues o responsabilitats, qualsevol que siga la forma en què es deriven del seu accés, ús o incapacitat d'ús, del canvi en el contingut d'aquesta pàgina web, de qualsevol altra pàgina web a la qual va accedir per mitjà d'un enllaç proporcionat en aquesta pàgina o de la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable, motivats per qualsevol mesura que nosaltres prenem o deixem de prendre com a resultat d'algun missatge que se'ns va enviar per e-mail.

Tant GEMMA LLUCH com qualsevol tercer implicat en la creació, producció o distribució d'aquesta pàgina web no tindran cap responsabilitat derivada de mantenir el material i els serveis que es troben disponibles en aquesta pàgina o de realitzar correccions, actualitzacions o eliminacions dels mateixos. Qualsevol material contingut en aquesta pàgina web està subjecte a canvis sense previ avís.

GEMMA LLUCH no tindrà cap tipus de responsabilitat, en cap cas, per qualsevol dany patit a conseqüència d'algun virus que puga haver infectat el seu ordinador o altres aparells de la seua propietat per causa de l'accés, ús o descàrregues de qualsevol material d'aquesta pàgina web. Si opta per descarregar material des d'aquesta pàgina web, aqueixa acció es realitza pel seu exclusiu compte i risc.

Amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable, declara renunciar expressament a efectuar qualsevol reclamació contra GEMMA LLUCH i els responsables, directors, empleats, proveïdors i programadors que es puga derivar del seu ús o accés a aquesta pàgina web.

- Activitats prohibides

Té prohibit realitzar qualsevol acte que, segons el parer de GEMMA LLUCH, es puga considerar inadequat i/o arribar a considerar-se com un acte il·legal o que estiga prohibit d'acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web, incloent, sense caràcter limitatiu, els següents:

• Qualsevol acte que constituiria un incompliment de la privadesa (incloent transferències a la pàgina web d'informació privada sense l'autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dels drets legals de les persones físiques.
• Usar aquesta pàgina web per difamar o calumniar GEMMA LLUCH o altres persones físiques o actuar de manera que es desacredite el bon nom de les persones.
• Transferir a la pàgina web arxius que continguen virus que puguen causar danys a la propietat de GEMMA LLUCH o a la propietat de persones físiques.
• Col·locar o transmetre a aquesta pàgina web qualsevol material no autoritzat, incloent, sense caràcter limitatiu, material que probablement cause, a judici nostre, molèsties o perjudicis, o bé, violant els sistemes o la seguretat de la xarxa de GEMMA LLUCH o de terceres persones, material que siga difamatori, racista, obscè, amenaçador, de contingut pornogràfic o que presente qualsevol forma d'il·legalitat en general.

- Actualització de notes legals

Ens reservem el dret de realitzar canvis i correccions en aquesta nota. Per favor, consulte aquesta pàgina de tant en tant per revisar aquestes i noves informacions addicionals.

© 2014 GEMMA LLUCH