Una revisió de la literatura en català per a infants i joves escrita al País Valencià. L’article s’inicia amb una primera part per conèixer el passat i situar el present i s’hi analitza la producció abans de 1939. Després, el període de 1939 a 1970. La tercera part analitza el període de 1970 a 1982, quan comencen a publicar-se les primeres obres dels que esdevindran en pocs anys els autors més importants. El punt d’inflexió ve marcat per una data, el 1983, que inicia el darrer període que arriba fins a l’actualitat. És l’any de publicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Finalment, de 1984 a l’actualitat: on es revisen les editorials, els premis, els autors, els títols i alguns èxits editorials, la promoció i l’ensenyament de la literatura.

Com citar?

Lluch, G. i Huguet, J. (2007): «Una panoràmica de la literatura per a infants i joves al País Valencia per entendre l'actualitat», Estudis sobre la creació i Edició Infantil i Juvenil a les Illes Balears. Revista editada per l'Institut d'Estudis Baleàrics, núm. 4. pp. 6-25.