2021

Amat Vidal, Maite: Anàlisi dels textos literaris en els llibres de text impresos i digitals en l’educació. Dirigida per Gemma Lluch. Programa de Doctorat en Lectura i Comprensió. Excel·lent Cum laudem

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.

2019

Sara Garcia i Pitxer: Els textos i les preguntes en els llibres de text d’educació secundària obligatòria i batxillerat. Dirigida per Gemma Lluch. Programa de Doctorat en Lectura i Comprensió. Excel·lent.

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.

2017

Vicent Manuel Garcés Ventura. La cançó de bressol. Concepte de gènere i classificació de variants. Anàlisi formal i temàtica, Dirigida per Gemma Lluch  i Carme Oriol (Departament de Filologia Catalana. URV). Excel·lent.

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.

Podeu consultar el resultat d’un part de la investigació en: Què és Bressolant? Diputació de València.

2016

Francisca Sánchez Pinilla. La narración para niños: autoras, circuitos y textos en el cambio del siglo XIX al XX, Directores: Evangelina Rodríguez Cuadros (Departamento de Filología Española) i Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana). Excel·lent Cum Laudem.

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.

2013

Margarida Castellano i Sanz. La construcció del subjecte autobiogràfic femení en la literatura catalana de la immigració, Directores: Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana) i Carme Manuel (Departament de Filologia Anglesa). Tesi internacional. Excel·lent Cum Laudem.

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.

2012

Maite Monar Van Vliet. Promoció de la lectura en el marc educatiu, Universitat de València, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Directora: Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana). Excel·lent Cum Laudem.

Podeu consultar la tesi completa en el Repositori Roderic.