L’objectiu d’aquest capítol és dibuixar breument el mapa del que hi ha en investigació sobre literatura infantil i juvenil. Partim de les dades prèvies que ja tenim; però no fa molt, en un d’aquests petits llibres que solen fer els grans, en aquest cas Charles Baudelaire (1996: 26), vaig llegir en els seus “consells als joves escriptors”, la següent recomanació que reprodueixo ara adaptant-la a aquest context: «En l’amor, com en la literatura (jo afegeixo: com en la investigació), les simpaties són involuntàries, per això necessiten ser verificades, i la raó intervé posteriorment». Quedar-nos amb les dades que teníem fa un any significava quedar-nos solament amb dades més properes a les investigacions que acompanyo o en les quals participo. Per això, era necessari recopilar més informació d’institucions, universitats, equips, publicacions i projectes que es duen a terme.

Com citar?

Lluch, G. (2011): «Panorama de la investigación de la LIJ en Iberoamérica. La investigación en el ámbito universitario. Congresos, seminarios, publicaciones y estudios. Las instituciones oficiales. Cuánto queda por hacer», en CILELIJ. Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, 2010. Madrid: Fundación SM y Gobierno de Chile, pp. 130-143.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch