L’objecte d’anàlisi del segon capítol «Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura» del llibre dirigit per Francisco Creus ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores (Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 29-51) són els blogs i els canals de YouTube dedicats a la lectura en castellà i català i administrats per joves i adolescents. Ara bé, encara que l’objectiu principal és conèixer el tipus de lectura que comparteixen i com la presenten; també hi hem volgut respondre a dues preguntes: a) com són aquestes noies i nois, concretament, quina edat tenen, per què comparteixen la lectura en els mitjans socials, què llegeixen, com aconsegueixen els llibres, què és el primer que els crida l’atenció o quines relacions virtuals al voltant de la lectura mantenen a internet i b) com són els espais que administren i construeixen, com han evolucionat en els últims anys i quines diferències hi ha entre els que fan servir el castellà i el català. En aquest procés de treball, hem comptat amb l’ajuda de Maria Peris Bixquert, que ha col·laborat en la recollida de dades al llarg de tota la investigació.

L’editorial Ariel ocupa el número 2 amb un ICEE 43.749 en el rànquing general (2014) de les revistes espanyoles més valorades.

Entrevista en Hoy por Hoy. Enllaç.

Com citar?

Lluch, G. (2017). «Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura» Cruces, F. (dir.) ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 29-51.

Projectes d’investigació