Resum: La literatura infantil ha creat un circuit de lectura diferent a causa de la prescripció, és a dir, de les recomanacions o censures que històricament han condicionat les lectures adreçades als infants. Aquest article vol aprofundir en els actors responsables d’aquestes accions i en el tipus d’accions que han exercit en moments clau de la literatura infantil catalana. Així doncs, examinem la normativa que ha regulat la creació, edició i difusió dels llibres infantils de 1936 a 1977. A continuació, la influència de les institucions amb l’anàlisi d’El més petit de tots (Anglada, 1937) i l’ascendent del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (1937-1938). Finalment, el pes dels docents i pares amb l’estudi dels documents que aconsellaven sobre quines eren les lectures adients per a les primeres escoles que van educar en català i l’anàlisi dels llibres editats en els inicis de La Galera (1962-1968).

Paraules clau: Literatura infantil catalana, Política cultural, Censura, Educació,  Mediador de lectura, Legislació, Lola Anglada, La Galera, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

Indexada: ERIH PLUS, WEB OF SCIENCE (A&HCI), SJR = 0,100 (Literature and Literary Theory: Q3), MIAR ICDS 2016 = 10.8,  CARHUS PLUS 2014 = C.

Pot consultar l’article complet en aquest enllaç.

Com citar?

Lluch, Gemma (2016): «La prescripció en la literatura infantil: de la censura, El més petit de tots i Els Grumets de La Galera», Zeitschrift für katalanistik/Revista d'estudis Catalans, núm 29, pp. 267-292 http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/cat/index.htm ISSN 0932-2221