El llibre és el resultat del treball realitzat en el marc del Projecte de R+D+I d’Excel·lència (FFI2013-40726P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2014-2016), en el qual han col·laborat Fundació SM i Patronat Universitari Gil d’Albornoz. La investigació ofereix una anàlisi de les censures exercides sobre la Literatura Infantil i Juvenil a Espanya i set països llatinoamericans de parla espanyola (Argentina, Xile, Colòmbia, Cuba, Guatemala, Mèxic i Veneçuela) al segle XX.

La meua investigació, que apareix en el capítol 9, se centra en els llibres censurats escrits en català, basc i gallec durant el període franquista. Com la investigació demostra, són censures que van prohibir llibres per la llengua en la qual van estar escrits, cosa que va comportar la censura de tota una cultura.

L’anàlisi es realitza a partir de la revisió bibliogràfica de les principals investigacions sobre el tema, de la reflexió sobre el context educatiu, cultural i literari i de l’anàlisi d’aquelles obres destacades que foren censurades. D’aquesta manera, el lector disposa de dades suficients per entendre les raons per les quals els censors, en alguns casos significatius, van prendre decisions contràries al que aconsellaven els informes redactats pels lectors.

Com citar?

Lluch, Gemma (2016): «La LIJ censurada por la lengua», en Cerrillo, P.C. y Sotomayor, P. (edición): Censuras y LIJ en el siglo XX (En España y 7 países latinoamericanos). Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, pp. 217-238.