La importància de la lectura en l’educació és inqüestionable, però ara que la llei demana als centres escolars que desenvolupen un Pla de Foment de la Lectura de Centre, ha esdevingut clau en la tasca dels ensenyants i sovint genera dubtes a l’hora d’escometre’n l’elaboració. Com dissenyem un PLC? Com l’acompanyem? Com l’avaluem? Com unim la lectura i l’escriptura més enllà de les tasques escolars? Aquest manual ofereix les pautes per a redactar el pla lector del centre educatiu i, a més, para una atenció especial a Internet i als ordinadors com a eines i suports a través dels quals es fomenta la lectura.

Com citar?

Lluch, G. (2012): La lectura al Centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, documents al Pla de Lectura de Centre. Alzira: Editorial Bromera.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch