Resum. L’article presenta l’estudi de tres casos, experiències reals de promoció de la lectura amb l’ús de tecnologia virtual en centres escolars valencians durant tot el curs 2010-2011. La metodologia utilitzada segueix un enfocament bàsicament qualitatiu i secundàriament d’investigació- acció, ja que les dades resultants han estat utilitzades pels mediadors per millorar-ne la pràctica. Concretament, l’estudi dels tres casos es fa des de l’observació participant per a la recollida de dades que es completa amb l’entrevista, les històries de vida, el relat de vida i el qüestionari. Finalment, s’hi aplica el grup de discussió per a l’anàlisi i la interpretació i la triangulació com a mètode d’avaluació.

Paraules clau. Lectura i Web 2.0, investigació qualitativa, estudi de casos.

DOI: 10.7203/Caplletra.59.6890

Text complet: Caplletra. Revista Internacional de Filologia.

Revista indexada en ERIH PLUSCARHUS Plus 2014 (Valoració: A), etc.

Com citar?

Monar van Vliet, Maite; Gemma Lluch (2015): "La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0. Anàlisi de casos." Caplletra 59, pp. 99-119. DOI: 10.7203/Caplletra.59.6890