Descripció de les accions que cal realitzar per a la implantació del Pla Valencià de Foment de la Lectura i el Llibre, detecció de les necessitats informatives i els primers passos que cal seguir. El document inclou l’informe-resum dels continguts del II Simposi sobre la lectura, el llibre, les biblioteques i l’escola.

Document complet: Roderic. Repositori de contingut lliure.  

Com citar?

Lluch, Gemma (dir.) Baldaquí, Josep Maria; Escandell, Dari; Esteve, Anna i Francés, M. Àngels (2016): El Pla Valencià del Llibre i la Lectura. Accions recomanades. València: Universitat de València. Roderic.