Aquelles persones que llegim, triem, recomanem o regalem llibres per als infants sovint ens hem preocupat perquè una part d’aquests reproduïren narracions que formaven part del nostre patrimoni cultural, de la nostra història, d’aquella literatura que es contaven els nostres avantpassats. Aquestes pàgines reflexionen sobre la narrativa de tradició oral que es troba publicada en la literatura per a infants. Concretament, analitzem quina ha estat la influència de les adaptacions cinematogràfiques de Walt Disney en l’imaginari actual.

Com citar?

Lluch, G. (2000): «Dels narradors de contes folklòrics a Walt Disney: un camí cap a l’homogeneïtzació», dentro: Lluch, G. (edc.): De la narrativa oral a la literatura per a infants. Invenció d’una tradició literària. Alzira: Bromera Edicions, pp. 15-58.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch