El camp de la literatura per a infants i joves reclama habitualment dades objectives que permeten avaluar el tipus de relat amb el qual ha de treballar l’editor, el traductor, el bibliotecari, el gestor cultural o el professional de la mediació. Per tant, la transformació d’un relat en objecte epistemològic és el primer esglaó imprescindible per als professionals de la mediació o de la gestió cultural. L’article descriu un protocol per a l’anàlisi dels relats per a infants i joves.

Poden consultar l’article complet en l’enllaç.

La revista forma part de la base de dades ERIH PLUS.


Com citar?

Lluch, G. (2009): «Dades per a l'anàlisi de narratives per al lector infantil i juvenil», Caplletra, 46 (primavera) Monogràfic La literatura per a infants i joves: una proposta d'anàlisi, pp. 121-158.