Aquest article té per objectiu establir un patró d’anàlisi estandarditzat capaç d’avaluar pàgines web d’editorials. Constatada l’absència d’un model d’anàlisi específic per a webs editorials, s’ha procedit a una revisió profusa de la bibliografia a partir d’una selecció d’estudis que avaluen la qualitat dels webs relacionats amb la lectura, concretament, els del món de la biblioteca, l’educació i, també, els museus. Amb la revisió d’aquests treballs es pretén obtenir instruments avaluadors i, amb això, generar-ne una metodologia d’anàlisi eficaç. El producte final respon a la fixació d’una sèrie de paràmetres comuns, tot i que els treballs consultats parteixen de procediments metodològics ben dispars. La futura implementació d’aquesta encara embrionària proposta de rúbrica en webs editorials reals en certificarà o
no la validesa d’un model fonamentat atenent els diferents enfocaments. No debades, l’objectiu final de la investigació en què s’inclou el present article és generar indicadors per tal d’avaluar l’efectivitat comunicativa d’un web editorial.

Poden accedir al document des del meu perfil a Roderic: Enllaç

Com citar?

Escandell, Dari i Lluch, Gemma (2016): “”, dins Roig-Vila, Rasabel (edt.): EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa. Barcelona: Octaedro 1599-1608. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61788