XIX Congreso Internacional Educación y Tecnología Article

Com avaluar webs editorials. Procediment metodològic preliminar basat en investigacions similars

Aquest article té per objectiu establir un patró d’anàlisi estandarditzat capaç d’avaluar pàgines web d’editorials. Constatada l’absència d’un model d’anàlisi específic per a webs editorials, s’ha procedit a una revisió profusa de la bibliografia a partir d’una selecció d’estudis que avaluen la qualitat dels webs relacionats amb la lectura, concretament, els del món…

Llegir més
la-lij-catalana-censurada

La LIJ censurada por la lengua

El llibre és el resultat del treball realitzat en el marc del “Projecte de R + D + I d’Excel·lència (FFI2013-40726P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2014-2016)”. La investigació mostra 1’anàlisi de les censures sobre la Literatura Infantil i Juvenil a Espanya i a set països llatinoamericans (Argentina, Xile,…

Llegir més
Articles De Didàctica de la Llengua i de la Literatura 70 juliol 2016

La terminologia en el comentari de textos de batxillerat i en les PAU

El comentari de textos és una prova en la qual els estudiants han de demostrar capacitats complexes de comprensió i d’escriptura a partir de models establerts. En l’actualitat, és una de les proves fonamentals a les PAU i, consegüentment, s’inclou en els llibres de text de llengua de batxillerat. L’article mostra els resultats de l’anàlisi…

Llegir més
la-lij-catalana-censurada

La LIJ censurada por la lengua

El llibre és el resultat del treball realitzat en el marc del Projecte de R+D+I d’Excel·lència (FFI2013-40726P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2014-2016), en el qual han col·laborat Fundació SM i Patronat Universitari Gil d’Albornoz. La investigació ofereix una anàlisi de les censures exercides sobre la Literatura Infantil i…

Llegir més
Llengua i Literatura-IEC

Com parlen de lectura els joves en el fòrum virtual QL?

El fòrum virtual Què Llegeixes? és una comunitat lectora de la Institució de les Lletres Catalanes que va nàixer el 2005 per parlar de llibres i, sobretot, ajudar a la recomanació de lectures entre lectors. La investigació presenta els resultats de l’anàlisi de les intervencions que els lectors escriuen per…

Llegir més
llegim-llegim-llegim

El Pla Valencià del Llibre i la Lectura. Accions recomanades

Descripció de les accions que cal realitzar per a la implantació del Pla Valencià de Foment de la Lectura i el Llibre, detecció de les necessitats informatives i els primers passos que cal seguir. El document inclou l’informe-resum dels continguts del II Simposi sobre la lectura, el llibre, les biblioteques…

Llegir més
2015 El profesional de la información

Epitextos virtuales públicos como herramientas para la difusión del libro

Resum. Desde que en 1987 Genette presentara y definiera el concepto paratexto, los estudios aplicados han demostrado la eficacia de la propuesta metodológica. Pero desde una perspectiva actual, la revisión de la literatura científica evidencia una carencia de investigaciones de un paratexto esencial en la promoción de la lectura en…

Llegir més
2015 Caplletra

La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0. Anàlisi de casos

Resum. L’article presenta l’estudi de tres casos, experiències reals de promoció de la lectura amb l’ús de tecnologia virtual en centres escolars valencians durant tot el curs 2010-2011. La metodologia utilitzada segueix un enfocament bàsicament qualitatiu i secundàriament d’investigació- acció, ja que les dades resultants han estat utilitzades pels mediadors per…

Llegir més